Ettevõte Roniroos OÜ ( “kulmkuivatatud.ee”) kaitseb oma klientide ja e-poe külastajate privaatsust ja turvalisust. Privaatsuspoliitika sisaldab infot isikuandmete kohta, mida kulmkuivatatud.ee kogub ja viiside kohta, kuidas kulmkuivatatud.ee neid isikuandmeid kasutab. kulmkuivatatud.ee võib privaatsuspoliitikat uuendada ja panna e-poodi üles selle uue versiooni.  Külastage seda lehe aeg-ajalt, et muudatustega kursis olla.

 

Isikuandmete kogumine

kulmkuivatatud.ee võib koguda ja kasutada järgmisi isikuandmeid:

 • informatsioon e-poe kasutamise kohta (sh. IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, viiteallikas, külastuse pikkus, lehekülje vaatamised, veebisaidil navigeerimine, külastuse kellaaeg ja kuupäev ning muu statistika. Lisaks võime kasutada kolmandate osapoolte teenuseid nagu Google Analytics, et koguda, jälgida ja analüüsida informatsiooni teie ja meie vaheliste toimingute kohta või seoses meie e-poega, sealhulgas informatsiooni meilt ostetud toodete ja teenuste kohta;
 • informatsioon, mida te ise edastate e-poe kasutajaks registreerudes (sh. e-posti aadress, ees- ja perekonnanimi, arveldus- ja postiaadress);
 • informatsioon, mida edastate meile seoses teenuste tellimise ja e-posti teel saadetavate teadetega;
 • muu informatsioon, mida te kulmkuivatatud.ee-le edastate.

Isikuandmete kasutamine


kulmkuivatatud.ee võib kasutada teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • e-poe haldamiseks;
 • e-poe kohandamiseks teie vajadustega;
 • võimaldamaks Teile juurdepääsu e-poe teenustele ja nende kasutamisele;
 • Teie poolt ostetud toodete saatmiseks, jagades teie tarneaadressi logistikapartneritega;
 • Teie poolt ostetud teenuste pakkumiseks;
 • teadete saatmiseks ja arvete maksmiseks ning maksete vastuvõtmiseks;
 • Teie poolt soovitud teadete saatmiseks e-posti teel;
 • Teie poolt edastatud päringute, tagasiside ja meie teenustega seotud kaebustega tegelemiseks;
 • saatmaks teile regulaarselt e-poste meie uute toodete, eripakkumiste või muu info kohta, mis meie arvates võiks Teile huvi pakkuda, kasutades Teie poolt antud e-posti aadressi;
 • samuti kasutamaks Teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks, et küsida luba Teie ostukogemuse kasutamiseks/jagamiseks meie turundus- või müügimaterjalides.

Teie isikuandmete turvalisus


kulmkuivatatud.ee rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et hoida ära teie isikuandmete kaotamist, väärkasutamist või muutmist.
kulmkuivatatud.ee salvestab Teie isikuandmed oma kaitstud serveritesse. Kui olete registreeritud kasutaja, võite oma andmeid alati vaadata ja muuta. Te võite alati meiega ühendust võtta ja oma isikuandmete salvestamise ja töötlemise nõusoleku tühistada. Te tunnistate, et andmete edastamine läbi interneti on iseenesest ebaturvaline ja me ei saa garanteerida läbi interneti saadetud andmete turvalisust. Teie ise olete vastutav oma salasõna ja teiste sisselogimisandmete konfidentsiaalsuse eest. Me ei küsi Teie salasõna (välja arvatud siis, kui logite veebisaidile).

 • Elektrooniliste tehingutega (näiteks maksetega) ja SEB Pank AS’ga seotud dokumendid, mis on sisestatud läbi e-poe, on kaitstud krüpteerimistehnoloogiaga.
 • kulmkuivatatud.ee edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja EveryPay AS-le.”

Avalikuks tegemine


Me võime teha avalikuks Teie isikuandmeid ainult juhtudel kui see on vajalik meie privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.
Lisaks võime teha avalikuks Teie isikuandmed:

 • juhul, kui seadus meilt seda nõuab;
 • käimasolevate või tulevaste kohtumenetluste tõttu;
 • meie seaduslike õiguste tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks (sealhulgas informatsiooni edastamine teistele eesmärgiga ennetada pettusi ja vähendada krediidiriske).

Piiriülene andmeedastus


Andmeid, mida kulmkuivatatud.ee kogub, võidakse salvestada ja töödelda kõikides riikides, kus kulmkuivatatud.ee tegutseb, et võimaldada andmete kasutamist vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale; samal eesmärgil võidakse neid andmeid ka nende riikide vahel edastada.
Lisaks avaldatakse teie poolt e-poes avaldamiseks sisestatud isikuandmed internetis ja need võivad olla kättesaadavad kõikjal maailmas.
Käesolevaga nõustute sellise isikuandmete piiriülese andmeedastusega.

Teised kodulehed


Käesolev veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele.
kulmkuivatatud.ee ei vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika või -tavade eest.

kulmkuivatatud.ee kontaktid


Kui teil on küsimusi käesolevate privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemise kohta kulmkuivatatud.ee poolt, saatke meile e-mail aadressil info@kulmkuivatatud.ee.

kulmkuivatatud.ee e-pood töötleb, avaldab, säilitab ja kasutab teie isikuandmeid ja muud informatsiooni turvaliselt, ausalt ja seaduslikult vastavalt EÜ ja rahvusvaheliste seadustega.
Me austame Teie privaatsust!